BOSSES RÅD & STÖD

BOSSE RÅD, STÖD & KUNSKAPSCENTERBOSSE – Råd, Stöd & Kunskapscenter ger råd och stöd till personer med fysisk funktionsnedsättning

Vi arbetar för alla människors lika värde i alla delar av livet. Alla ska ha rätt att leva utifrån så självständiga val som möjligt