Enkät - för dig sjuk

Ladda gärna ner och fyll i denna enkät -och skicka tillbaka. 
Då okunskapen kring sjukdomen är skrämmande stor i samhället,
resulterar detta i att även förståelsen samt 

missförstånden blir lika stora.

Genom att fylla i enkäten bidrar du till en ökad förståelse kring sjukdomen 

i samhället och kommer med i min bok om mitt liv med sjukdomen. 

Hello world

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA


Här kan du läsa om dina rättigheter som du besitter, samt vilka skyldigheter staten har gentemot dig som är sjuk i wilsons sjukdom. 

Wilsons sjukdom är en ärftlig sjukdom som kan ge svår leverskada med nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys), akut leversvikt och svåra neurologiska eller psykiatriska symtom. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination och vara av varierande svårighetsgrad.


TVEKA INTE ATT TA KONTAKT!