OM WILSON FÖRENINGEN

OM WILSON 

What is Wilson’s Disease ?

Wilsons sjukdom är ett sällsynt tillstånd som kännetecknas av en överdriven ansamling av koppar i kroppen, särskilt i levern och hjärnan. Men en sällsynthet för en genetisk sjukdom är att effektiv medicinsk behandling finns tillgänglig, förutsatt att den påbörjas i ett tidigt skede och eftersträvas under hela livet. När den inte behandlas kan Wilsons sjukdom vara dödlig.


Sjukdomen bär namnet på den brittiske läkaren Dr Samuel Alexander Kinnier Wilson
(1878-1937), en neurolog som beskrev tillståndet 1912 i en 212-sidig avhandling.


Ladda ner presentationen av Dr. Wilson till Paris Neurological Society den 25 januari 1912.Wilsonföreningen Sverige är en ideell förening (organisationsnummer: 802474-9205) som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen ska erbjuda ledarskap och resurser i syfte att öka kunskap och följa världsomspännande forskning för att personer med Wilsons sjukdom ska kunna uppnå en bättre hälsa och förståelse för sin sjukdom.


Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten.